Úvod


Vítejte


Poprask 2018 - svěřenci či odchovanci Klubu Planina/Klubu Atom (Matěj L., Ruda Š., Vojta J., Jakub M., Jirka O., Vojta S., Matyáš H., Denis B., Martin ...), doplněni o 1 dalšího hráče, opět, stejně jako předloni a před 4 roky, postoupili do finálové skupiny, kde obsadili krásné 2.místo (IV.kategorie - chlapci, obvod Praha 4)!!!  
15.12.2018         -hp-   

KP logo Klub Planina pořádá ve spolupráci se ZŠ Na Planině a Gymnáziem Milady Horákové (pozn.: spolupráci, která se zvláště v loňském roce výrazně zvýšila - zejména v souvislosti s tělocviky na ZŠ i GMH, konkrétně florbalu a interkrosu, zlikvidoval bezdůvodně s.ředitel, ale v rámci zachování kontinuity a zachování neúspěšnějších a nejpočetněji zastoupených aktivit, vyjma "znárodněných", budeme pokračovat, řekněmě v exilu - doufejme, že se budeme jednou vrátit a v plné míře obnovit činnost, jako se po pádu totalitního režimu v r.1989 mohli z nedobrovolného exilu vrátit např. Jaroslav Hutka, Svatopluk Karásek, Pavel Landovský aj.) kroužky, kurzy a další mimoškolní činnost: florbal, interkros, fotbal, zdravověda, od r. 2014/2015 navíc dramatický kroužek ("znárodněný" v září 2016), a od r. 2015/2016 angličtina hrou (též "znárodněný" v září 2016) a v jednání jsou 1-2 další obory pro příští roky, např. k nám chtěly přejít lektorky na kroužek keramiky, které byly velmi nespokojeny s agenturou Kroužky o.p.s.

Klub připravuje i nabídku dalších užitečných či zajímavých aktivit, např. kroužek zdravovědy HMZ, šifrování, poznávání Prahy (ve spojení s audiovizuálním zpracováním).

Kroužky jsou organizovány přednostně pro žáky ZŠ Na Planině a Gymnázia Milady Horákové, jejich sourozence a následně i pro žáky okolních škol:

I.stupeň ZŠ - florbal, zdravověda, šifry, Praha; interkros (?), fotbal (?), angličtina, dramatický kroužek
II.stupeň ZŠ - florbal, zdravověda, šifry, Praha; interkros (?), fotbal (?), volejbal (?), dramatický kroužek
GMH či jiné střední školy - florbal, zdravověda, Praha; interkros, volejbal


Poprask 2016 - svěřenci či odchovanci Klubu Planina (Matěj L., Ruda, Vojta J., Jakub M., Jirka O., Vojta S., Matyáš, Denis, Martin ...), doplněni o 2 další hráče, opět, stejně jako předloni, postoupili do finálové skupiny (III.kategorie - chlapci, obvod Praha 4)!!!  
25.11.2016         -hp-   

od října 2016 pokračujeme v činnosti v náhradních prostorech   nedaleko od původního působiště ve většině oborů Klubu, fotbal se však do našich možností nevešel. Dosavadní členové či jejich rodiče byli informováni, ostatní zájemci se mohou ozvat na náš e-mail, informace na webu jsou umístěny na novém odkazu.

Potvrzuje se, že neopodstatněná zákeřná akce ředitele Nováka má v pozadí podezřelé vazby, konkrétně nechvalně známou agenturu Kroužky o.p.s. Jak jinak si lze vysvětlit, že právě ta agentura má privilegium výjimky z plošného zákazu pořádání kroužků pro družinové děti v úterý a v 2-hodinovém pondělním "okně" (které však loni družinářka pí Maň..ová ani jednou za celý školní rok nevyužila)? Agentura Kroužky má v těchto zakazáných termínech hned 3 své kroužky, jeden v pondělí a dva (atletiku a pseudoflorbal) v úterý!!

Co se jejich pseudoflorbalu týče, přihlásilo se jim pouze 5 dětí (4 prvňáci, jejichž rodiče tedy o dosavadní úspěšné činnosti Klubu Planina nevěděli). Zkusme tedy chvilku počítat: i při předražených poplatcích (agentura 830,-/45', tzn. 1.107,-/hod. při max. 15 jednotkách za pololetí ---versus--- Klub, který vybíral 990,-/hod. či 1190,-/75' s tím, že cena byla stejná od 15 do 20 jednotek za pololetí, Klub využíval v maximální míře všechny termíny, na rozdíl od agentury pracoval v 1.pololetí až do konce ledna, kdežto agentura klidně končila 1. či 2.týden v lednu, když dovršila 15.jednotky, stejně tak jsme pracovali až do 20.června ve 2.pololetí, kdy agentura už 4-5 týdnů měla ukončenou činnost) vybrala na svůj pseudoflorbal 4.150,-Kč, za pronájem tělocvičny zaplatila 3.038,-Kč, z čehož vyplývá (pokud vynecháme náklady na spotřební materiál, tedy alespoň míčky), že na lektora v pololetí zbývá 1.112,-, tj. 74,-/45', tj. v přepočtu 98,90/hod. .... ačkoli slibuje lektorům platy 160,- až 250,- Kč/hod. A to by jejich kroužky měly živit i početný úřednický aparát této firmy.

Když jsme u toho počítání - řed.F.Novák se projevuje jako velmi špatný hospodář! Bezdůvodně zruší osvědčený klub, který vykazoval pro školu zajímavé příjmy (ať již ve sportovním materiálu - výhodnost vysvětlena o něco níže, v 1.bodě rekace na pomluvy - či v hotovosti), které se postupně zvyšovaly na desítky tisíc korun ročně - a dá přednost nechvalně známé agentuře, z jejíž činnosti například v kroužku "atletika" či "in-line brusle" neměla škola žádný oficiální příjem a celkový objem je také velmi malý (učebny škola pronajímá za 50,-Kč/hod.). Takže si lze domýšlet různé důvody, které k takovému rozhodování vedly a osobu ředitele motivovali k nelogickému a nehospodárnému rozhodnutí!!

Co se týče jeho "znárodňování" úspěšných kroužků Klubu, připomíná to jednání Českých drah. Ty v 90.letech ukončily "nehospodárný" provoz některých okrajových tratí. Těchto tratí se následně ujaly soukromé firmy a ve většině případů provozovali ziskově a zároveň za stejných či lepších podmínek pro cestující. Proto se České dráhy rozhodly urychleně převzít tyto tratě zpět do svých rukou, často před vypršením smluv spukromých provozovatelů.


Bez zajímavosti není ani fakt, že ve všech okolních školách vyjma Planiny pořádají právě školy většinu kroužků, které vedou učitelé. Pololetní příspěvky v nich však nemohou pokrývat všechny náklady na pořádání, tudíž je jasné, že školy do těchto kroužků investují své finance. Škola Na Planině pořádala do letošního roku pouze školní pěvecký sbor, na který výrazně přispívala Rada rodičů. Teď tedy přibyla znárodněná "Angličtina hrou", která ještě loni byla trnem v oku některým učitelkám I.stupně, které ji považovaly za nemístnou konkurenci jiného subjektu (o němž jsme do té doby ani nevěděli) a zároveň vytýkaly lektorce údajné nedostatečné vzdělání.

Pakliže škola sama nic aktivně nepořádá, měla by alespoň podporovat osvědčené subjekty, které pořádají kroužky a kurzy a z této činnosti (ze které škola již profituje pověstí) přinášejí škole nemalý ekonomický přínos. Zde tedy již neprofituje škola, ale možná jen nějaký jedinec...


Děkujeme rodičům i některým zaměstnancům školy za projevenou podporu!!!


 

Děkujeme rodičům, kteří nás upozornili na nepravdivé, dehonestující letáky rozvěšené na škole!!
Zároveň děkujeme zaměstnancům, kteří nás upozornili na podobně pomlouvačné letáky ve sborovně!!!

REAKCE NA POMLUVY A NEPRAVDIVÉ VÝMYSLY p.řed. FILIPA NOVÁKA

Pan F.Novák vědomě lže prakticky v každém bodě svého pamfletu. Tím se dopustil skutkové podstaty trestného činu pomluvy, viz § 184 t.z. 40/2009 Sb. !!!

Základní podmínkou trestnosti pomluvy je ovšem její nepravdivost, není trestné šířit pravdivé údaje, jakkoli by mohly působit značně negativně. Z hlediska pachatele se nakonec ještě vyžaduje úmyslné jednání, ohrožení z nedbalosti trestné není. (Vše, co Klub Planina uveřejnil na webu, bylo a je založeno na faktech a důkazech a vždy šlo o pravdivé údaje!!)

Podrobnosti připravujeme, tzn. důkazy, které jednoznačně vyvrátí každou z nepravdivých či naprosto zkreslených položek.

Zatím stručné vyjádření:

1) Není pravda, že jsme měli domluven nulový nájem! V r. 2012 ještě na ÚMČ vládla ODS včele s P.Horálkem. Radnice, kde dlouhodobě vládla ODS (Pha 4, 10, 11 atd.), si nechávaly posílat většinu z vybraných peněz z pronájmů (zlomek z takto získaných peněz pak speciálně na Praze 4 "vracela" jako odměny pro školy podle umístění v předvolebních populistických Letních hrách 4x4).
Proto jsme nabídli možnost, jak škole může zůstat 100% nájemného - nájemné jsme hradili "barterově", kupovali jsme sport. vybavení, které jsme předávali škole. Takto jsme předali florbalové, fotbalové a jiné vybavení v hodnotě téměř 100.000,-Kč. Další nájemné (večerní "komerční" tělocvična a učebny) bylo hrazeno v hotovosti. Tato praxe nebyla časově omezena, tedy ani rokem 2015, jak lživě uvádí p.Novák!

2) Celá kauza kolem tzv. "logopedie hrou" je absolutní snůška nesmyslů, dnes už lze dodat, že šlo o účelovou lež, kterou vytvořil proto, aby na závěr oznámil ukončení spolupráce. Byl jsem osočen, že jsme kroužek nekonzultoval s ředitelem (to jsme nedělali nikdy a nekonzultuje jistě žádný ze subjektů), že už děláme nábor (toální nesmysl - krátce předtím jsem si teprve vyslechl krátký návrh od pí uč. Jany Š. za přítomnosti lektorky a učitelky Báry N., ředitele jsme i odkázal na leták u družiny i na webovky, kde o tomto kroužku nebyla ani zmínka), p.Novák označil lektorku za "nekompetentní" (zasahuje takto do nominace lektorů jiných subjektů?; kromě toho nepochopil podstatu kroužku - ten navrhovaný jsme pak po dohodě s Bárou nabídli pod pojmem "Drama 1") - na mou nabídku, že klidně pozvu svoji bývalou studentku, která vystudovala spec.pedagogiku a má odbornost na logopedii a další specializace na 3 řádky, řed.Novák nikdy nereagoval!! Vše z těch nařčení bylo spolehlivě vyvráceno a tudíž je logické, že i rozhodnutí, které z těch vyvrácených nařčení mělo vyplývat, je anulováno. Chtěli jsme to ale písemně potvrzené, na tento požadavek z 29.6.2016 ředitel, jak známo, doteď nereagoval. Zde podrobnosti!
Dodatek: Ostatně, lektorku Báru N. některé kolegyně z I.stupně loni v září označily nekolegiálně jako nekompetentní vyučovat "AJ hrou", neboť má "pouze" maturitu z AJ. Ale to byla pro Klub i pro mě dostatečná kvalifikace (sám jsem kdysi v rámci úvazku na II.stupni musel učit AJ ve 3.třídě, vím, co tak malé děti zvládnou za rok, na což nejsou potřeba žádné FCE, CAE či jiné zkoušky a že je důležitější učinit výuku zajímavou a přitažlivou).

3) Dokumenty, o nichž se zmiňuje řed. Novák, nevyžadoval opakovaně. Sám jsem je chtěl předat už loni, ale vzhledem k velké vytíženosti při rozšiřování činnosti loni v srpnu a září a posléze kvůli hospitalizaci a následné rekonvalescenci odložit. Lživé je jeho tvrzení, že nikdy předtím nebyl informován. První zprávu o činnosti obdržel již po prvním půlroce činnosti (únor 2013), na tu neragoval, další 2 roky nic mepožadoval.
Lež je i uvedený termín "červen 2015", ve skutečnosti požádal o podklady až v listopadu 2015 !!!
Seznam členů, který jistě jiné subjekty nedodávají, dostal obratem po žádosti loni na podzim, a to nejen za r.2015/2016, ale od r. 2012!! V červnu byla odeslána komplexni zpráva za 4 roky včetně vyúčtování, kromě toho souhrn podivných a neodůvodněných ředitelových ataků na Klub Planina, včetně souhrnu reakcí, vyvrácení pomluv a výmyslů...
.... na druhou stranu jsme od něj (či od školy) za celých 15 měsíců (od května 2015) nedostali slíbené (opakovaně slibované) podklady (loga ZŠ A GMH ve vektorovém graf. formátu) pro dotisk na sport. dresy, které jsme pro školy pořídili v sadě 45ks za téměř poloviční cenu, než je obvyklá. Museli jsme pak na poslední chvíli před turnaji Poprask nechat "nažehlit" jen čísla a partnera s tím, že loga se dotisknou později.

Od rodičů našich svěřenců se dozvídám, že i mnozí z nich mají zkušenosti s tím, že p.Novák s oblibou lže, zametá problémy pod koberec (někdy dost závažné) a že projevuje aroganci (nebo nevychovanost) tím, že téměř nikdy neodpovídá na maily, stejnou zkušenost mají i někteří podvečerní/večerní nájemci tělocvičny.

Opravdu je velmi smutné a zarážející, že ředitel instituce, které nese jméno Milady Horákové, oběti jednání, které sám nyní předvádí - tj. vykonstruovaný proces, vymyšlená nepravdivá kauza, spolehlivě vyvrácena (kolem pí uč. Jany Š. a jejího návrhu na kroužek), naštěstí nejsme v 50.letech a že mi nehrozí poprava!! Už jen fakt, že tak neférově jedná někdo v tak závažné funkci je alarmující, ale ve spojení s názvem gymnázia a adresou Klub Dr. Milady Horákové, to je opravdu nechutné!!!
P.S.: Lektorka Bára Nováková, která na ZŠ učí na I.stupni, zneužila situace a dluh ve výši 3.485,-, který má vůči Klubu Planina za 2.pololetí 2015/2016, nyní odmítla doplatit (máme přitom důkazy, že jej ještě během jara hodlala zaplatit - v červnu pak slíbila předání po prázdninách). Dluh se skládá z částky za nájem učeben, která se odevzdává škole a tudíž náklady šly na vrub ostatních kroužků, a částky, která se podílí na režijních výdajích (webhosting, tisk propagačních materiálů a závěrečných osvědčení, nákup dárků pro děti na konci sezony atd.).
Vysvětlení: lektorka si při svém příchodu do KP mohla vybrat, zda nechá veškerá rizika a rozhodování na Klubu a bude pak dostávat domluvenou odměnu, nebo zda si vytvoří "autonomní" kroužky, rizika a rozhodování bude na ní, ona jen odevzdá nájemné a "provizi" na režijní výdaje ("provize" činila pouze 1/2 výše příspěvku 1 člena). Nájemné za učebnu je 6x nižší než za tělocvicčnu, takže náklady měla minimální. Příklad: AJ hrou, 2 skupiny po 45', cena 1290,-/pololetí, max. počet na kroužek 12 dětí, celkem tedy 24. Při 20 přihlášených tedy příjem 25.800,-, náklady 1.125,- nájemné a 1.290,- "provize" na režijní výdaje, celkem tedy 2.415,-. Cisty zisk: 23.385,- , vyděleno 15 jednotkami za pololetí po 1,5hodině týdně činí 1039,-Kč/hod. Tím, že nyní odmítá uhradit dluh, tak v rámci AJ hrou jde ještě o vyšší zisk.
V této souvislosti si lze klást otázku, zda opravdu paní učitelka "uvítala změnu na nepovinný předmět", jak demagogicky uvádí ředitel Novák!! To nechť si každý přebere sám....
Informace pro školní rok 2016/2017:
Nábor a přípravné práce se nám nikoli naší vinou zpožďují, od konce června jsme nedostali ani jednu odpověď na odeslané e-maily řediteli školy. Nevíme, zda jde o technickou chybu (pozn.: nešlo o technickou chybu !!), v pondělí 5.9.2016 jsme proto odeslali "kopii" e-mailu z jiných adres, zatím též bez odezvy.
Nyní se tedy budeme snažit o osobní jednání, bez možnosti předchozí domluvy termínu, buď dnes či v případě nezastižení v nejbližších dnech. Kroužky a kurzy lze spustit až po dokončení rozvrhu hodin školy, gymnázia a nepovinných předmětů.
Prosíme o trpělivost a sledujte, prosím, naše webové stránky, členové a rodiče členů pak také své e-mailové schránky. Děkujeme!

Určitě bychom rádi navázali na úspěšné kroužky a kurzy (florbal, fotbal, drama, angličtina hrou, zdravověda ZZA) a přidali nové (interkros, zdravověda HMZ, vaření atd.)

Konkrétně lektorka Bára ... (pozn. z 11.9.2016: její kroužky byly "znárodněny" bez jakékoli předchozí domluvy!!

Podrobnosti a webové miniformuláře "Zájem o ....." budou v následujících hodinách a dnech aktualizovány (pouná se podle uvedení školního roku), po zveřejnění rozvrhů pak budou stanoveny termíny a miniformulář nahrazen formulářem "Předběžná přihláška"

Tímto žádáme rodiče dětí, které se přihlásily loni do dramtického kroužku či kroužku Angličtina hrou bez vyplnění zmíněného formuláře, aby tak učinili dodatečně či na e-mail odeslali všechny požadované údaje z formuláře, je to nutné kvůli evidenci a dalším organizačním úkonům Klubu Planina. Děkujeme.


Kroužky a kurzy pro školní rok 2016/2017:
Naše jednání o zajištění náhradních prostor pro kroužky florbalu a zdravovědy, případně dalších osvědčených aktivit Klubu Planina (nyní v exilu) pravděpodobně umožní v lepším případě začít již kolem 22.-23.9.2016, tedy v obvyklé době jako v minulých letech (loni jsme začali rekordně brzy, již 16.9.2015). O všem potřebném budete průběžně informováni.
Děkujeme za podporu, kterou jste nám mnozí vyjádřili, ať již studenti, rodiče mladších dětí, ale i od některých zaměstnanců školy. Vážíme si toho a snažíme se zajistit kontinuitu alespoň těch nejdůležitějších aktivit, a to navzdory individuální demonstraci arogance, neslušnosti, závisti a zákulisních dohod.

Zároveň musíme upozornit, že vzhledem ke změně situace dojde od konce září k úpravám webových stránek - jednání v jiných lokalitách, kde nacházíme mnohem větší vstřícnost a zájem, umožní v dalších letech starším dětem pokračovat v jimi zvoleném oboru za cenu únosného dojíždění, ale budeme muset upravit webové stránky novému uspořádání. Informace tedy budeme po dobu rekonstrukce webu zasílat na kontaktní e-maily a v aplikaci na tymy.cz .
Děkujeme za pochopení.

Upozornění:
Upozorňujeme, že kroužek, který má v nabídce nechvalně známá agentura Kroužky o.p.s., s názvem "florbal" v úterním odpoledním termínu (i letos platí loňské omezení, že v části pondělí a celé úterý, tj. až do 17:30, nesmí být kroužky pro děti z družiny - pro agenturu to neplatí??!!),
rozhodně nemá s námi NIC společného.

Již v září 2012 jsme v 1.sezóně získali 25 členů, kdežto Kroužky pouze 3 a tudíž jej neotevřely v r. 2012, ani pak v r.2013.

Zde je charakteristika tohoto pseudokroužku:
* nejde o žádnou výuku florbalu, děti celých 45 minut jen hrají, tudíž děti stagnují, nerozvíjí se a po čase je florbal přestane bavit
* do r.2012 kroužek florbalu vedly osoby ve florbalovém světě absolutně neznámé, laici - což vysvětluje předchozí i následující bod
* vedoucí z agentury Kroužky (laici) nedbali na správnou délku holí, která je právě v tomto období a věku zásadní pro získání správbých návyků a dovedností, navíc prodávali dětem florbalky až s 80%-ní přirážkou: Canadien Shark kupovali za cca 500,- až 600,-Kč a prodávali za 790,- až 890,-Kč, údaje máme zjištěny přímo od tehdejšího prodejce! .....
      .... Klub Planina zprostředkovával dětem nákup holí Wooloc za 490,-, tj. bez přirážky, navíc umožňoval odkoupení starých florbalek za "bazarové" ceny
* cena 830,-/45 minut odpovídá 1106,-/60 minut .....
      .... Klub Planina měl cenu 990,-/60' , 1190,-/75' , 1390,-/90' !!
* agentura Kroužky zásadně pořádá v pololetí pouze 15 jednotek, jakmile vyprší, tak do konce pololetí kroužky aktivity neprobíhají
      .... Klub Planina se snažil využít co nejvíce dnů, tzn. že 1.pololetí bývalo 16-18 jednotek a ve 2.pol. někdy až 19 či 20 jednotek!
* přestože je úterý od loňska vyhrazeno družině a zakázány kroužky ve škole pro děti z družiny až do 17:30, pro agenturu Kroužky toto omezení neplatí? Zvláštní! A nesolidní!

Dále upozorňujeme, že agenturní "Kroužek 112 - mladý záchranář" také nemá nic společného s naší zdravovědou HMZ, o kterou při zkušební ukázkové hodině v družině projevilo zájem poměrně dost dívek a dokonce i chlapců ze 3.tříd! Je pravděpodobné, že ani zde nebudou odborně vyškolení lektoři podobně jako u výše uvedeného florbalu.
Mimochodem, vzhledem k nízké ceně pronájmu učebny (ve srovnání s tělocvičnou) by u nás kurz HMZ (Hlídky mladých zdravotníků) stál max. 990,-/hod. .... agentura si účtuje horentních 1.000,-/45' , což odpovídá 1.333,-/hod., to jsme neúčtovali ani za aktivitu v tělocvičně, kde je téměř 6-tinásobný pronájem!Webový formulář:
Právě jsme díky oznámení jedné maminky zjistili, že webový formulář je nefunkční. Patrně to souvisí s nedávným oznámením provozovatele webhostingu, že ukončuje podporu svých webových formulářů, ale netušili jsme, že to znamená nefunčnost. Během aktualizace upravím ve zdrojovém kódu i ty formuláře, tzn. se změnou na aktuální školní rok.
Děkujeme za pochopení!


Prohlášení
Klub Planina nikdy neměl, nemá a mít nebude nic společného s agenturou Kroužky o.p.s.!! Priority, cíl a styl práce té agentury se diametrálně liší od našich. Bohužel se to (vzhledem k používání slova "kroužek") některým rodičům dosud plete. Sportovní kroužky nejsou u nás vedeny jako "jednorázové" jen na vyplnění času během pololetí, ale jde o koncepční, navazující činnost, jejímž vyústěním je možnost plynule přejít do klasické tréninkové aktivity v rámci sportovního klubu (nejčastěji kolem 8., 11. a 15.roku). Již v mládežnických kategoriích je možné zapojit se do do ligových soutěží pro děti v patřičné kategorii či alespoň jednorázových turnajů.

Podobným způsobem bychom rádi umožnili starším členům dramatického kroužku možnost navázat a věnovat se oboru např. v divadélku Radar - kupříkladu známý herec a hudebník Martin Písařík, absolvent ZŠ Na Planině, v tomto divadélku začínal a později pro dětský ansámbl psal i hry či vystoupení s písněmi.

Historie
Svoji činnost v ZŠ Na Planině a GMH zahájil na podzim 2012. V nabídce byl pouze florbal a interkros. O interkros, zejména kvůli neznalosti sportu, byl malý zájem, zato ve florbalu jsme nastartovali úspěšnou éru, tehdy teprve s 16-20 účastníky ve 3 jednotkách. V sezoně 2014/2015 pak došlo k výraznému růstu klubu. Nejprve jsme do nabídky přidali fotbal, zdravovědu a volejbal . Fotbal měla vést dosavadní asistentka trenéra florbalu, která hrála za Spartu a v jun.reprezentaci, ale v 17 letech musela kvůli zranění kolena ukončit kariéru, násladně ji však škola neumožnila pokračovat v individuální formě studia. Zdravověda byla především pro gymnazisty, ale ukázalo se, že jsou o nabídce informováni méně, než jsme očekávali, zájem tak sice byl, ale ne dostatečný pro spuštění kurzu.

2012/2013 - 2 obory v nabídce, 1 (florbal) spuštěn, 25 členů
2013/2014 - 2 obory v nabídce, 1 (florbal) spuštěn, 35 členů
2014/2015 - 6 oborů v nabídce, 3 (florbal, fotbal a drama) spuštěny, 62 členů (několik z nich docházelo na 2 různé obory); úspěšná účast florbalistů a florbalistek ze 3.-5.tříd: při historicky teprve druhé účasti na Poprasku postup do finálové skupiny; úspěšné vystoupení dramatického kroužku v úvodu akademie Planina Open Air, a to pouze po půlroční činnosti.
2015/2016 - 9 oborů v nabídce, 5 (florbal, fotbal, drama, angličtina hrou, zdravověda ZZA) spuštěno, 97 členů (několik z nich docházelo na 2 různé obory), poprvé i II.stupeň ZŠ a studenti GMH a poprvé i z jiných ZŠ a SŠ; úspěšná účast florbalistů a florbalistek ze 3.-5.tříd a 6.-7.tř. chlapců); intezivnější spolupráce s vyučujícími tělocviku a několika vyučujícími na I.stupni (florbal, interkros), poomoc s přípravou na turnaj florbalu: 8.-9.tř.dívky a premiérová účast dívek 6.-7.tř.


Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s Klubem Planina spolupracují a pomáhají postupně vylepšovat tuto spolupráci, která je prospěšná i pro školu. Všech, kteří si dík zaslouží, je mnoho, ale vzhledem k nejintenzivnější (takřka každodenní) spolupráci chceme poděkovat především družinářkám paní Flekové a paní Šálkové za jejich dlouhodobý vstřícný a pozitivní přístup, spolu se slovním poděkováním jsme jim předali dárek (výtvarná činnost) pro jejich oddělení družiny.

Současnost
Loni jsme opět rozšířili nabídku (na 9 oborů), i když je zřejmé, že ne všechny budou dostatečně naplněny, zejména hned v prvním roce. Počet členů se blíží 100 jedincům, velká část z nich dochází na více našich kroužků nebo na některý z nich 2x týdně.
Po předloňské zkušenosti, že studenti II.stupně ZŠ a zejména pak studenti GMH nemají většinou dostatečné povědomí, že i pro ně (a v některých případech výhradně či především pro ně) jsou vypsány některé kurzy a další mimoškolní činnost, většinou sportovní, podařilo se získat dostatečný počet zájemců o zdravovědu, zájemce o florbal dokonce z gymplu. Umožnily to dohodnuté návštěvy v hodinách tělocviku, kde žáci či studenti získali osobní zkušenost.
Tyto návštěvy jsme nakonec citlivě spojili s představením a zaučením interkrosu, pro mnohé neznámým, ale pro ČR úspěšným sportem (9 zlatých medailí z MS od r. 1999 !). A skutečně, osobní kontakt byl, jak se dalo předpokládat, úspěšný - ihned jsme registrovali potěšitelný zájem o zdravovědu mezi gymnazisty, o interkros a florbal mezi staršími studenty ZŠ atd. Zároveň se však potvrdilo, že navzdory snaze a tradičních investic do tisku a distribuci malých letáků na začátku školního roku, se někteří studenti o naší činnost nedozvěděli, letáčky (údajně) neobdrželi. Po změně grafiky a obsahu informačních letáků a celkové rekonstrukci webových stránek klubu, je tedy tento osobní kontakt dalším výrazným prvkem pro zlepšení práce a výsledků Klubu Planina v následujících letech.


Angličtina hrou je nový kroužek v nabídce, který také povede lektorka, paní učitelka Bára Nováková. Učební materiály (Happy House) budou zajištěny přes lektorku.

Drama aneb "Děti hrají divadlo" je nový kroužek, který byl otevřen ve 2.pololetí díky aktivitě lektorky, paní učitelky Báry Novákové. Zájem byl tak velký, že operativně místo 1 skupiny vedla skupiny dvě, ve školním roce 2015/2016 mohou být otevřeny dokonce 3 skupiny (podle věku a pokročilosti).

Florbal je v nabídce již několik let, zájem každým rokem stoupá, počet členů jen na I.stupni překročil loni 30!

Interkros - jde o zajímavou bezkontaktní odnož ve světě populárního lakrosu (field-lacrosse, box-lacrosse), který byl několikrát i olympijskou disciplínou. Z ME i MS v interkrosu vozí naše mužská i ženská reprezentace pravidelně medaile.

Fotbal v nabídce od loňska, zájem překvapivě mnohem menší, než jsme očekávali, navíc pro polovinu členů šlo o 2.sport k fotbalu. V nabídce zůstává, ale jen pokud bude dostatečný zájem a bude-li prostor v tělocvičně vedle výše uvedených sportů.

Volejbal, resp. Základy volejbalu, je určen především pro gymnazisty a 8.-9.třídu ZŠ (případně i pro 6.-7.tř.)

Zdravověda (1.pomoc) má několik stupňů: pro studenty a studentky GMH a starší žáky a žákyně ZŠ (věková skupina 15+) je určen nejobsáhlejší kurz - v rozsahu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), tj. 40-tihodinový kurz, který po případném složení závěrečných zkoušek opravňuje k práci zdravotníka na táborech, lyžařských či jiných sportovních kurzech a soustředěních, školách v přírodě apod. Na jaře M-ČČK pořádá soutěž mladých záchranářů, kde si účastníci kurzu mohou vyzkoušet získaní vědomosti a dovednosti v praxi. Obsahem kurzu je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího.
Často se mezi frekventanty najde několik zájemců o následnou specializaci, např. ve vodní záchranné službě apod.
Pro mladší pak méně náročná výuka 1.pomoci, kterou si na jaře mohou prakticky vyzkoušet na soutěži HMZ (=hlídek mladých zdravotníků, hlídky jsou 5-členné) pro I. a II. stupeň.

Rádi bychom otevřeli večerní kurzy 1.pomoci pro dospělé.


Další kroužky či kurzy, které bychom rádi nabídli:
Památky Prahy - poznávání památek a zajímavostí historické Prahy, ale i poměrně nedávné historie v okolí školy. Část aktivity by byly víkendové akce po Praze (cca 1x za měsíc), včetně akcí typu Signal festival, Muzejní noc apod. Pro starší by mohlo jít o spojení s tvorbou nějaké prezentace (PowerPoint, fotografie, video).

Šifry, uzly, morseovka, semafor - pro ty, kteří namají čas chodit do skautských, turistických a podobných oddílů, ale měli by zájem naučit se něco, co většina jejich vrstevníků neumí. Zkušený lektor, který 12 let chodil do nejstaršího oddílu v Čechách, který bez přestávky funguje od r.1913 a který v letech 1926-1990 vedl J.Foglar.


Kromě pravidelných kroužků bychom rádi uskutečnili zajímavý ekologicko-charitativní projekt - sběr víček z PET lahví, které by na konci školního roku posloužily k výtvarnému happeningu a následně byly předány na charitativní účel. Akci by doprovázely informace a průběžná edukace v oboru ekologie.


Letní soustředění - počet členů Klubu dává naději, že bychom konečně mohli uskutečnit letní týdenní soustředění (všechny obory na jedné akci s možností vyzkoušet či "ochutnat" i ostatní aktivity kromě své hlavní) mimo Prahu. Následně bychom mohli uvažovat o pořádání 14-denních táborů.
Zároveň uvažujeme i o pořádání týdenních příměstských táborů, pokud se podaří domluvit přístup do části školní budovy (při nepříznivém počasí a jako zázemí) a do venkovního školního areálu.


Charitativní a současně ekologický projekt plánujeme již od loňska, nyní hledáme technický způsob provedení, abychom vyhověli požadavkům školy. Jednalo by se o sběr víček z PET lahví, které bychom pak předali na podporu léčby některého z vážně nemocných či postižených dětí v Praze, zapojeného do tohoto projektu. Studenti by se současně seznámili s možností recyklace některých běžně používaných předmětů. Po skončení sběru a před odvozem by bylo možné v případě zájmu vytvořit výtvarný happening, tj. z víček vytvořit nějaký obraz (např. na nádvoří) a zdokumentovat jej. Brzy vytvoříme anketu, zda by byl zájem, zároveň nějaké základní informace o projektu. Rádi přijmeme rady či pomoc s vyřešením sběrného místa a skladování víček (tedy kupříkladu úpravu barelů tak, aby nedocházelo k rozsypání či naopak vkládání jiných předmětů, ale zároveň aby byl optický přehled stavu sběru).


Turnaje ve florbalu (pro I.stupeň s využitím "kaučů" z vyšších tříd) a interkrosu (II.st. a GMH) plánujeme uspořádat ve spolupráci se školou. Pro florbal už máme z loňska připraveny i putovní poháry (velký pro 3.-5.tř. a malý pro 1.-2.tř.), tento turnaj bychom rádi uskutečnili před Vanocemi. Turnaj v interkrosu by byl na podobném principu, jako probíhají školní mezitřídní turnaje na II.stupni a v GMH ve florbalu a basketbalu.


Ve školním roce 2014/2015 se našich kroužků účastnilo téměř 60 dětí, z toho cca 10 dětí docházelo na 2 různé kroužky (např. florbal-drama, florbal-fotbal, fotbal-drama). Oproti sezoně 2012/2013 se tak počet našich členů téměř ztrojnásobil.přehled kroužků 2015 / 2016


 


 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)