Kroužky

2016 / 2017
Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme navzdory arogantní snaze jisté osoby, z nepochopitelných důvodů stále ještě ředitele ZŠ Na Planině a Gymnázia Milady Horákové, tj. Filipa Nováka, který svoje vlastní zájmy povyšuje nad zájmy dětí a jejich rodičů a neštítí se jakýchkoli nečistých prostředků (pomluv, výmyslů a lží) zničit dosavadní úspěšnou činnost Klubu Planina. Několik našich ekonomicky zajímavých kroužků (AJ hrou) bylo tímto jedincem "znárodněno". Pan F.Novák se zjevně nechal motivovat agenturou Kroužky o.p.s., která však do svého kroužku pseudoflorbalui získala jen 5 dětí, z tohoi prvňáky a 1 druháka, který k nám do té doby nechodil. Za námi do náhradních prostor přešlo 12 starších dětí, pro mladší jsme sice zkousšeli zařídit náhradní prostor v TJ Pankrác, ale časově se to nesíéhalo.
O té "motivaci" nemůže být pochyb, vždyť pro zmíněnou nechvalně známou agenturu najednou neplatil úterní zákauz od vedoucí družiny, paní Maxové, který nám předtím 2 roky zbytečně komplikoval práci. Kroužky o.p.s. měly v úterý jak pseudoflorbal, tak ještě atletiku, obě aktivity zaměřené právě na nejnižší školní věk.
Budeme v rámci nedostatku vhodných prostor nuceni zredukovat (snad jen dočasně) počet našich kroužků a kurzů ve prospěch těch nejdéle fungujících a nejpočetněji obsazených (florbal, 47 účastíků v předchozím roce ve věku od 5 do 17 let) nebo obecně prospěšných a pro společnost důležitých (zdravověda HMZ I, HMZ II a ZZA) v náhradních prostorech. I za cenu větší náročnosti (logistika) tak chceme udržet kontinuitu, udržet zájem dětí, které si např. florbal vybrali, a investice rodičů do vybavení.

Bohužel, pravděpodobně nebudeme moci provozovat fotbal (loni 15 účastníků + lektor z gymnázia), interkros ani volejbal, na to neseženeme dost volných prostor a termínů.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2015 / 2016
Ve školním roce 2015/2016 pokračujeme v nabídce úspěšných kroužků (florbal, dramatický kroužek ...) a nabízíme nové kroužky:
Angličtina hrou (pro 1.-2., příp. i 3.tř.ZŠ), který povede paní učitelka Barbora Nováková (2.B), Interkros (máme již k dispozici 12 holí a několik míčků a 1 brankářskou výstroj) a další...


Pokud váš syn/vaše dcera chodil/-a na nějaký kroužek či kurz v předešlém období, je přesto nutné na začátku školního roku vyplnit a odeslat webový formulář - přihlášku (na zač. 2. pololetí to již není třeba).
Pokud již v nadcházejícím období (či ve 2.pololetí), příp. i během daného pololetí přestane docházet, informujte nás. prosím, e-mailem.
Totéž platí pro starší členy (např. gymnazisty), kteří se přihlašují sami.
Tyto informace jsou pro nás důležité, abychom získali přehled o naplněnosti kroužků a kurzů a můžeme pak případně terminy těch aktivit, které pro malý zájem neotevřeme, poskytnout těm, kteří je využijí lépe.
Děkujeme za pochopení.


Informace pro 2.pololetí:
* otevřen kroužek "Drama 1 - přípravka" (st 13:00-14:00), pokud se přihlásí min. 8 dětí (na podzim nebyl otevřen, neboť je určen pro děti z 1.tříd)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (pá 15:00-16:15), pokud se přihlásí min. 6 dětí (1.-3. třída, případně starší po domluvě s lektorem/klubem)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (st 16:15-17:30), pokud se přihlásí min. 6 dětí (4.-9. tř. ZŠ, případně GMH)
* v nabídce nadále "Florbal 2" pro dívky, "Florbal 3" a "Florbal 4" dle propozic
* na ostatní kroužky možnost dodatečné přihlášky jen se souhlasem patříčného lektora/lektorky (určitě nebudou přijímani noví členové AJ hrou)KP 2015/2016 podle trid (veku) rozvrh kroužků - 1.verze
2015/2016 kroužky a kurzy
podle tříd (věku)
2015/2016 - průběžný stav
(k 17.9.2015 19:00)

[rozvrhy ZŠ a GMH zveřejněny 11.9.2015 dopoledne]


Angličtina hrou
   pátek 12:40-13:25   13:00-13:45 [1.skupina]
   pátek 13:30-14:15   13:50-14:35 [2.skupina]
   Úprava termínů, nyní lepší návaznost na konec vyučování a oběd.
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 18.9.2015 - - - do 22.1.2016   (29.1.2016 jsou pololetní prázdniny)


Dramatický 1
   středa 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   podle počtu přihlášených .... - - - do 27.1.2016 ; případně až od 2.pololetí


Dramatický 2
   středa 15:00-16:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 27.1.2016


Dramatický 3
   pondělí 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 21.9.2015 - - - do 25.1.2016


Florbal 1
   středa 15:00-16:30   (1x týdně; 75')
   nebo středa 15:00-16:30 + čtvrtek 13:00-14:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 2
   úterý 15:00-16:15   čtvrtek 15:00-16:15(1x týdně; 75')
   nebo čtvrtek 16:15-17:30 (1x týdně; 75') [dívky, kterým 1.termín koliduje s rozvrhem, např. 8.B, 9.A, 9.B]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 24.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 3
   úterý 17:30-18:45 (1x týdně; 75') nebo úterý 17:30-18:45 + čtvrtek 16:15-17:30 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016 (28.1.2016)


Florbal 4
   úterý 18:45-20:15 (1x týdně; 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016
   vhodné pro gymnazisty a středoškoláky, ale i pro dospělé, např. z řad rodičů dětí z našich kroužkůFotbal 1
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Fotbal 2
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Interkros 1
   pátek 15:00-16:15 (1x týdně; 75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Interkros 2
   úterý 16:15-17:30 (1x týdně; 75') nebo
   úterý 16:15-17:30 + pátek 15:00-16:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Volejbal
   pátek 15:00-16:30 (1x týdně 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených (jinak během října poskytneme tento termín Interkrosu) - - - do 22.1.2016Zdravověda ZZA
40-hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí - pro gymnazisty a případně žáky 8.-9.tříd
   středa 17:00-18:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
  


Zdravověda HMZ I.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 4.-5.třída (případně 3.tř., pokud nechodí do družiny)
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
    


Zdravověda HMZ II.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 6.-9.třída
   středa 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [7.A, 9.A, 9.B]
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [6.A, 6.B, 8.A; ve středu mají odp.vyuč.]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
   pro výuku lze sloučit I. a II. kat. do jedné skupiny, ale soutěž je striktně vázána na věk a počet 5 na hlídkuPamátky Prahy
   bude stanoven po domluvě s přihlášenými zájemci (1x týdně; 60')
   Předběžný zájem - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)


Šifry, uzly, morse, semafor
   pátek 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)

Florbal náHRAžka
neotvíráme, nulový zájem (předloni 1 zájemce, loni žádný), což je dobře, protože v tomto kroužku by účastníci jen hráli, ale nic se nenaučili (tak jak to bývalo za Agentury Kroužky o.p.s do r. 2012), tím pádem už v následujících letech ani nebudeme plánovat tuto neperspektivní a v podstatě zbytečnou variantu.Pokud nebude dostatečný zájem o volejbal, bude na začátku či během října přidán páteční termín - buď florbalu, nebo interkrosu, případně fotbalu.

*) Případné "překrývání" sport. kroužků jsou nepodstatné pro zájemce o oba sporty - vzniká ve chvíli, kdy navazující trénink úvodní zahřátí, protažení a případně i úvodní individuální cvičení probíhá v malé tělocvičně a na další program se přesune do velké. Jde o racionalizaci a lepší využití času, pokud to rozvrh hodin a případné tradiční pronájmy umožňují. Tzn. že ten, kdo by chtěl dělat oba sporty, přijde jen o zahřátí a protažení, které už stejně absolvoval na začátku prvního tréninku. A souběžná účast ve více kroužcích garantuje slevu na 2.sport (kroužek).
2014 / 2015

Florbal 1

smíšené
1.-3.třída
 
leták Florbal 1
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Florbal 2

dívky
4.-9.třída (+GMH)
+ Bára
leták Florbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Florbal 3

chlapci
4.-9.třída ZŠ (+GMH)
+ Jonáš, Vašek
leták Florbal 3
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Fotbal 1

smíšené
1.-3.třída (+ MŠ)
 
leták Fotbal 1
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Fotbal 2

dívky
4.-9.třída (+GMH)
 
leták Fotbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Fotbal 3

chlapci
4.-9.třída ZŠ (+GMH)
 
leták Fotbal 3
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Florbal ná-HRA-žka

chlapci
7.-9.třída ZŠ
(+ 5.-6.tř.=ti, co chodili předloni)
leták Florbal ná-HRA-žka
- leták A4 (*.pdf; 147kB)

 

Interkros

chlapci i dívky
4.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Interkros
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Volejbal

chlapci i dívky
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Volejbal
- leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Zdravověda

HMZ I.kat.
1.-5.třída ZŠ
 
leták Zdravověda HMZ II
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Zdravověda

HMZ II.kat.
6.-9.třída ZŠ
 
leták Zdravověda HMZ II
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Zdravověda

ZZA (40 hod.)
8.-9.třída ZŠ
I.-IV. tř. GMH
leták Zdravověda ZZA 40
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2013 / 2014

Florbal 1

začátečníci
1.-2.třída
leták Florbal 1
út / út+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
tři varianty, které závisí na definitivní podobě rozvrhu a také vyřešení problému s agenturou Kroužky

 

Florbal 2

pokročilí
2.-5.třída
leták Florbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
út / út+pá - leták A4 (*.pdf; 247kB)

dvě varianty, které závisí na definitivní podobě rozvrhu a také vyřešení problému s agenturou Kroužky

 

Florbal 3

dívky
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Florbal 3
út - leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Florbal 4

chlapci
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Florbal 4
út - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Florbal ná-HRA-žka

chlapci
4.-7.třída ZŠ
(jen ti, co chodili loni)
leták Florbal ná-HRA-žka
po?, út? - leták A4 (*.pdf; 147kB)

 

Interkros

chlapci i dívky
4.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Interkros
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012 / 2013

klub-planina_2012-13.jpg
 
   
   
  pics/logo/pdf_file.png leták A4 (*.pdf; 174kB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011