Kroužek - Šifry, uzly, morseovka, semafor

2015 / 2016
Šifry, uzly, morseovka, semafor

chlapci i dívky
4.-9.tř.ZŠ
 

leták A4 (*.pdf; 269kB)

Termin: pátek 13:50-14:50  
                     
Cena:     790,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 60 minut, učebna),

Tento kroužek je určen pro chlapce a dívky z 4.-9.tříd

Prosíme o vyplnění a odeslání webového formuláře "Předběžná přihláška", který se nachází dole na této stránce.

Cena:     790,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 60 minut, učebna).

Platbu za trénink je potřeba uhradit nejpozději do konce září (ve 2.pololetí do půlky února), a to hotově proti příjmovému pokladnímu dokladu. Platbu převodem jsme zkusili před 3 roky, ale ukázalo se, že pro nás jde o finančně, časově i organizačně náročnější způsob úhrady.
Pokud nechcete posílat peníze po dětech, je možné zanechat u družinářek zalepenou obálku opatřenou jménem dítěte.sifra       uzly
morseovka       semafor
ball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky, . Při celkové částce nad 3.000,- za školní rok v rámci kroužků úpořádaných Klubem Planina (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Kroužek povede lektor, který 12 let chodil do nejstaršího oddílu v Čechách, který bez přestávky funguje od r.1913 a který v letech 1926-1990 vedl J.Foglar.
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění mimo Prahu
ball oranz Návaznost v dalších letech
ball oranz Další informace: webová aplikace (viz ***.tymy.cz .... bude upřesněno), webové stránky www.klubplanina.cz či e-mail klub.planina@seznam.cz
Předběžná přihláška na kroužek Šifry, uzly, moreseovka, semafor


Část I. - Informace o přihlašovaném dítěti
Příjmení dítěte: *
Jméno dítěte: *
Datum narození dítěte: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině/GMH) či jiná škola (upřesněte):
Část II. - Kontaktní adresa
Ulice a číslo popisné / orientační: *
Obec: *
PSČ:
Část III. - Kontaktní telefony a email
Email: * Na koho:
Telefon (mobil nebo pevná linka): * Na koho:
Část IV. - Výběr termínů (kroužek Šifry, uzly, morse, semafor)
Zaškrtněte termín(y), které by vám vyhovovaly: pátek 13:50-14:50
(Pokud je vice možností a zaškrtávací políčka u položek jsou čtverečky, můžete označit více variant)
Část V. - Jak jste se o nás dozvěděli
Dítě se již účastnilo našeho kroužku - název kroužku:   

Bude docházet souběžně ještě do jiného kroužku? - druh kroužku:   

od známého (spolužák, kamarád, známý apod.)- jméno:

z letáku - kde jste jej dostali nebo viděli:   

z internetu (www.klubplanina.cz)

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)