Kroužek - Zdravověda HMZ II

2015 / 2016
Zdravověda HMZ II

chlapci i dívky
6.-9.třída ZŠ (HMZ II.kategorie)
 
leták Zdravoveda HMZ
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Termíny:
úterý 14:00-15:00  (1x týdně, 60') [6.A, 6.B, 8.A]
středa 14:00-15:00  (1x týdně, 60') [7.A, 9.A, 9.B]
 
minimální počet 6, ideálně pak 10-12
Cena:     790,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 60 minut, učebna).

Platbu za kurz je potřeba uhradit nejpozději do konce září (ve 2.pololetí do půlky února), a to hotově proti příjmovému pokladnímu dokladu. Platbu převodem jsme zkusili před 3 roky, ale ukázalo se, že pro nás jde o finančně, časově i organizačně náročnější způsob úhrady.
Pokud nechcete posílat peníze po dětech, je možné zanechat u družinářek zalepenou obálku opatřenou jménem dítěte.

Kurz začne, pokud bude dostatek přihlášených, v úterý 22.9.2015 / ve středu 23.9.2015 (poslední lekce bude 26./27.1.2016, od 2./3.2. pak začne navazující série tréninků ve 2.pololetí).

Kurz 1.pomoci Hlídka mladých zdravotníků je určen pro žáky a žákyně ZŠ, kteří si mohou své získané dovednosti vyzkoušet na jaře na soutěži HMZ.
ZNZZ          nacvik umeleho dychani


Zdravověda

Zdravověda (1.pomoc) má několik stupňů: pro studenty a studentky GMH a starší žáky a žákyně ZŠ (věková skupina 15+) je určen nejobsáhlejší kurz - v rozsahu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), tj. 40-tihodinový kurz, který po případném složení závěrečných zkoušek opravňuje k práci zdravotníka na táborech, lyžařských či jiných sportovních kurzech a soustředěních, školách v přírodě apod. Na jaře M-ČČK pořádá soutěž mladých záchranářů, kde si účastníci kurzu mohou vyzkoušet získaní vědomosti a dovednosti v praxi. Obsahem kurzu je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího.

Často se mezi frekventanty najde několik zájemců o následnou specializaci, např. ve vodní záchranné službě, někteří absolvují maskérský kurz (dovednost věrohodně namaskovat většinu zranění), dokonce i instruktorský kurz apod.

Spousta studentů, kteří začali kurzem "Zdravotník zotavovacích akcí" po maturitě vystudovali lékařskou fakultu

Pro mladší pak méně náročná výuka 1.pomoci, kterou si na jaře mohou prakticky vyzkoušet na soutěži HMZ (=hlídek mladých zdravotníků, hlídky jsou 5-členné) pro I. a II. stupeň.


Co vám kurz zdravovědy přinese

V kurzu zdravovědy nejde jen o získání jednotlivých znalostí a dovedností. V našem pojetí, které navazuje na originální způsob výuky v podání dr. K.Hašlera, jde o mnohem víc:

  • zcela se změní váš pohled na své okolí
  • zlepší se váš pozorovací talent
  • naučíte se řešit složité situace klidně a racionálně
  • budete lépe předvídat možná nebezpečí a potenciální dopad různých událostí
  • kromě zdravotnických získáte i organizační schopnosti


red cross logo

Zde je ukázka z velmi plodného období ve 2.polovině 90.let. V jednom školním roce docházelo na kurzy zdravovědy 37 studentů/-ek ze septimy, 16 z kvinty, 12 z kvarty a tercie. Během dvou let z nich vyškolili přes 50 zdravotníků zotavovacích akcí, z nichž 8 absolvovalo následný instruktorský kurz a mohli sami školit, 4 maskérský kurz (maskování figurantů, aby simulovaná zranění vypadala důvěryhodně), 5 se začalo věnovat vodní záchranné službě. Min. 10 z této skupiny pak vystudovalo lékařskou fakultu a stalo se lékaři či fyzioterapeuty.
Videoukázka je v první části z týdenního krajského soustředění dětí ze ZŠ, kde 3 ze 4 lektorů jsou absolventy výše uvedeného kurzu ZZA a následného isntruktorského, sami v té době byli v maturitním ročníku. Ve druhé části je pak ukázka krajského kola soutěže HMZ (hlídek mladých zdravotníků).

Ukázka by měla být inspirací a důkazem, že výuka 1.pomoci může být velmi zajímavá a záživná, vzhledem k tomu, že patřičné dovednosti ovládá příliš málo našich občanů, tak i potřebná, přičemž tyto dovednosti si mohou bez problémů osvojit i děti či mládež.
Rádi bychom podobný zájem vzbudili i studentů a studentek Gymnázia Milady Horákové a Základní školy Na Planině...

           

 
 


 

 
ball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky (-50,-), za sourozence (100,-); slevy je možné sčítat. Při částce nad 3.000,- za školní rok (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění mimo Prahu
ball oranz Spolupráce s vyškolenými instruktory a OS ČCK Praha 10 a Benešov
ball oranz Po dovršení 15 let a vyškolení ZZA nejen využití na pozicích zdravotníka na táborech, soustředěních, ale také možnost práce zdravotníka na sportovniích turnajích, ligových zápasech, velkých koncertech apod.
ball oranz Další informace: webová aplikace (pro již registrované viz ***.tymy.cz), webové stránky www.klubplanina.cz či e-mail klub.planina@seznam.cz
 
Předběžná přihláška na kroužek Zdravověda HMZ II


Část I. - Informace o přihlašovaném dítěti
Příjmení dítěte: *
Jméno dítěte: *
Datum narození dítěte: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině/GMH) či jiná škola (upřesněte):
Část II. - Kontaktní adresa
Ulice a číslo popisné / orientační: *
Obec: *
PSČ:
Část III. - Kontaktní telefony a email
Email: * Na koho:
Telefon (mobil nebo pevná linka): * Na koho:
Část IV. - Výběr termínů (kroužek Zdravověda HMZ)
Zaškrtněte termín(y), který(-é) by vám vyhovoval(y): úterý 14:00 - 15:00 [6.A, 6.B, 8.A] *
  středa 14:00 - 15:00 [7.A, 9.A, 9.B] *
(Pokud je vice možností a zaškrtávací políčka u položek jsou čtverečky, můžete označit více variant)
Část V. - Jak jste se o nás dozvěděli
Dítě se již účastnilo našeho kroužku - název kroužku:   

Bude docházet souběžně ještě do jiného kroužku? - druh kroužku:   

od známého (spolužák, kamarád, známý apod.)- jméno:

z letáku - kde jste jej dostali nebo viděli:   

z internetu (www.klubplanina.cz)

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)