Kroužek - Zdravověda ZZA

2015 / 2016
Zdravověda ZZA

Zdravotník zotavovacích akcí
chlapci i dívky
8.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták ZZA
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Termín: středa 17:15-18:15 (-18:45 do dubna)  (1x týdně, 60')

Termín můžeme upravit či přidat další podle počtu a struktury přihlášených
Začátek lekcí je posunut na 17:15 a po dobu cca do dubna bude konec v 18:45 (náhrada za ztracené lekce od září do prosince)
minimální počet 6, ideálně pak 10-12

Cena:     990,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 60 minut, učebna).
(Pozn.: s posunutým začátkem a dočasnou úpravou délky lekce bude "pololetí" posunuto na konec března, tj. "podzimních" 990,- Kč platí do 23. března, od 30. března pak navazuje "jarních" 990,- Kč)

Platbu za kurz je potřeba uhradit hotově proti příjmovému pokladnímu dokladu. Platbu převodem na účet jsme zkusili před 3 roky, ale ukázalo se, že pro nás jde o finančně, časově i organizačně náročnější způsob úhrady.

Kurz začne, pokud bude dostatek přihlášených.

40-tihodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí je určen pro studenty a studentky, kterým by v době ukončení krzu mělo být min. 15 let, tj. přednostně pro gymnazisty a případně i pro 8.-9.třídy ZŠ.

Zájemci nechť se ve vlastním zájmu ozvou (buď e-mailem nebo vyplněním a odesláním předběžné přihlášky na této stránce), jedině získáme přehled o celkovém počtu zájemců a po dosažení určitého počtu je kontaktujeme a domluvíme nejvhodnější termín a další organizační záležitosti. Děkujeme.

ZZA       nacvik umeleho dychani       ZNZZ


Zdravověda

Zdravověda (1.pomoc) má několik stupňů: pro studenty a studentky GMH a starší žáky a žákyně ZŠ (věková skupina 15+) je určen nejobsáhlejší kurz - v rozsahu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), tj. 40-tihodinový kurz, který po případném složení závěrečných zkoušek opravňuje k práci zdravotníka na táborech, lyžařských či jiných sportovních kurzech a soustředěních, školách v přírodě apod. Na jaře M-ČČK pořádá soutěž mladých záchranářů, kde si účastníci kurzu mohou vyzkoušet získaní vědomosti a dovednosti v praxi. Obsahem kurzu je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího.

Často se mezi frekventanty najde několik zájemců o následnou specializaci, např. ve vodní záchranné službě, někteří absolvují maskérský kurz (dovednost věrohodně namaskovat většinu zranění), dokonce i instruktorský kurz apod.

Spousta studentů, kteří začali kurzem "Zdravotník zotavovacích akcí" po maturitě vystudovali lékařskou fakultu

Pro mladší pak méně náročná výuka 1.pomoci, kterou si na jaře mohou prakticky vyzkoušet na soutěži HMZ (=hlídek mladých zdravotníků, hlídky jsou 5-členné) pro I. a II. stupeň.


Co vám kurz zdravovědy přinese

V kurzu zdravovědy nejde jen o získání jednotlivých znalostí a dovedností. V našem pojetí, které navazuje na originální způsob výuky v podání dr. K.Hašlera, jde o mnohem víc:

  • zcela se změní váš pohled na své okolí
  • zlepší se váš pozorovací talent
  • naučíte se řešit složité situace klidně a racionálně
  • budete lépe předvídat možná nebezpečí a potenciální dopad různých událostí
  • kromě zdravotnických získáte i organizační schopnosti


red cross logo

Zde je ukázka z velmi plodného období ve 2.polovině 90.let. V jednom školním roce docházelo na kurzy zdravovědy 37 studentů/-ek ze septimy, 16 z kvinty, 12 z kvarty a tercie. Během dvou let z nich vyškolili přes 50 zdravotníků zotavovacích akcí, z nichž 8 absolvovalo následný instruktorský kurz a mohli sami školit, 4 maskérský kurz (maskování figurantů, aby simulovaná zranění vypadala důvěryhodně), 5 se začalo věnovat vodní záchranné službě. Min. 10 z této skupiny pak vystudovalo lékařskou fakultu a stalo se lékaři či fyzioterapeuty.
Videoukázka je v první části z týdenního krajského soustředění dětí ze ZŠ, kde 3 ze 4 lektorů jsou absolventy výše uvedeného kurzu ZZA a následného isntruktorského, sami v té době byli v maturitním ročníku. Ve druhé části je pak ukázka krajského kola soutěže HMZ (hlídek mladých zdravotníků).

Ukázka by měla být inspirací a důkazem, že výuka 1.pomoci může být velmi zajímavá a záživná, vzhledem k tomu, že patřičné dovednosti ovládá příliš málo našich občanů, tak i potřebná, přičemž tyto dovednosti si mohou bez problémů osvojit i děti či mládež.
Rádi bychom podobný zájem vzbudili i studentů a studentek Gymnázia Milady Horákové a Základní školy Na Planině...

           

 
 


 

 
ball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky (-50,-), za sourozence (100,-); slevy je možné sčítat. Případná závěrečná zkouška za malý příplatek (190,-), celková cena bude tedy pořád nižší, než je max. cena povolená Úřadem ČČK ČR, která činí 2.490,-) Při částce nad 3.000,- za školní rok (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění mimo Prahu
ball oranz Spolupráce s vyškolenými instruktory a OS ČCK Praha 10 a Benešov
ball oranz Po vyškolení nejen využití na pozicích zdravotníka na táborech, soustředěních, ale také možnost práce zdravotníka na sportovniích turnajích, ligových zápasech, velkých koncertech apod.
ball oranz Další informace: webová aplikace (pro již registrované viz ***.tymy.cz), webové stránky www.klubplanina.cz či e-mail klub.planina@seznam.cz
 
Předběžná přihláška na kroužek Zdravověda ZZA


Část I. - Informace o přihlašovaném dítěti
Příjmení: *
Jméno: *
Datum narození: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině/GMH) či jiná škola (upřesněte):
Část II. - Kontaktní adresa
Ulice a číslo popisné / orientační: *
Obec: *
PSČ:
Část III. - Kontaktní telefony a email
Email přihlášeného člena: *    
Email [jen u mladších 15 let]: * Na koho:
Telefon (mobil nebo pevná linka) [do 15 let]: * Na koho:
Část IV. - Výběr termínů (kroužek Zdravověda ZZA)
Zaškrtněte termín(y), který(-é) by vám vyhovoval(y): středa 17:15 - 18:15 (-18:45 do dubna) *
(Pokud je vice možností a zaškrtávací políčka u položek jsou čtverečky, můžete označit více variant)
Část V. - Jak jste se o nás dozvěděli
Dítě se již účastnilo našeho kroužku - název kroužku:   

Bude docházet souběžně ještě do jiného kroužku? - druh kroužku:   

od známého (spolužák, kamarád, známý apod.)- jméno:

z letáku - kde jste jej dostali nebo viděli:   

z internetu (www.klubplanina.cz)

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)